За резервации : 088 847 0011

Иванини къщи за гости, Трявна

Вашата незабравима почивка в сърцето на Балкана

Пещерите

Пещерите

Пещерите "Килиите" се намират в карстов район, на 2-3 км югоизточно от село Станчев хан. Сред местното население са известни още като "сухата" и "мократа" пещера.
На терена са разположени една срещу друга, като в подножието им преминава малка рекичка Т.н. "мокра" пещера се ситуира близо до речното корито, от нея извира вода, откъдето тя носи наименованието си.
В т. н. "суха" пещера, разположена високо над речния дол, на скалист варовиков масив, който доминира над околния терен са открити следи от живот. Подходът към нея е стръмен и доста труден. Пещерата предлага добри условия за човешко съществуване и оптимална защита срещу евентуален неприятел. Във вътрешността й и около нея се откриват многобройни фрагменти от керамика - сигурен белег че тя е била обитавана. Глинените съдове са били работени на ръка - една технология, която е широко разпространена в Древна Тракия през цялото І - во хилядолетие пр. н. е. Керамичният материал датира времето на използване на пещерата в широки хронологически граници - от края на късната бронзова и началото на ранножелязната епоха до края на късножелязната епоха ( XII - I в. пр.н.е. ) По-точното конкретизиране на датировката и уточняването на характера на обитаването може да стане само чрез предприемането на археологически разкопки каквито досега не са провеждани.Назад