Резервации: 088 847 0011
Ивании къщи,Трявна

Контакти

град Трявна
ул."Аспарух" 8

телефон: 088 847 0011
088 814 9686

e-mail: iv_gadjurova@abv.bg

Име, Фамилия


e-mail


Телефон:


Дата на пристигане:


Дата на освобождаване:


Брой апартаменти:


Запитване - моля, уточнете за колко души е резервацията - брой възрастни, брой деца до 12 години, брой деца до 2 години!

"Иванини къщи" са изградени с финансова помощ по мярка 312"Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.(ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони(ЕЗФРСР)